PRAVNO OBAVEŠTENJE

Pravo na jednostrani raskid

Poštovani kupci,

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. list CG“, br. 2/2014, 6/2014 – ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.lovebutterba.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Potrošača da može bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor zaključen na daljinu u roku od 14 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač je dužan da prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijesti trgovca o odluci da raskida ugovor na obrascu za jednostrani raskid ugovora ili drugom nedvosmislenom izjavom o raskidu.

Obrazac/Izjava o raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se kupcu vraća u roku od 14 dana od dana prijema izjave o raskidu ugovora. a po prijemu proizvoda.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje cijene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju jednostranim raskidom ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu jednostranog raskida ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamjenu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za jednostrani raskid ugovora, odnosno drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao popunjen obrazac za jednostrani raskid ugovora, odnosno drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/fakturu.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Napomena: Potvrdom porudžbine, klikom na taster „KUPITE ODMAH“, kupac potvrđuje da je upoznat sa prethodno navedenim uslovima koji se odnose na jednostrani raskid ugovora.